Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Nasze cele, wartości i zasady

Nasz cel:

Naszym celem jest zapewnić dzieciom jak najlepsze możliwości rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, by miały szansę wyrosnąć na mądrych, szczęśliwych i dojrzałych emocjonalnie ludzi. Chcemy, by dzięki naszej pomocy dzieci odnajdywały i rozwijały swoje pasje, budowały poczucie własnej wartości, rozwijały w sobie zdrową i silną osobowość, uzyskiwały wiedzę o sobie samych, o innych ludziach i o świecie oraz by kształtowała się w nich wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Nasze wartości

 1. Wrażliwość na potrzeby dziecka.

  Każde dziecko jest indywidualnością i ma inne potrzeby w zakresie swojego rozwoju emocjonalno-intelektualnego. Jesteśmy świadomi różnorodności potrzeb i staramy się je wszystkie realizować.
 2. Wysoka jakość, rzetelność, dokładność.

  Przykładamy niezwykłą wagę do tego, by nasze produkty i usługi były najwyższej jakości. Materiały przygotowujemy z wielką troską o każdy szczegół – zarówno w sferze merytorycznej, jak i estetycznej. Natychmiast poprawiamy zauważone błędy lub niedoskonałości. Nieustannie dążymy do ulepszania siebie oraz doskonalenia efektów naszej pracy.
 3. Otwartość umysłu.

  Jesteśmy otwarci na wiedzę i na drugiego człowieka. Jesteśmy gotowi wysłuchać różnych punktów widzenia. Potrafimy zmienić zdanie, jeśli argumenty dowodzą, że nie mamy racji. Potrafimy przyznać się do błędu. Jesteśmy wyznawcami zasady „Wiem, że nic nie wiem”. Uważamy, że poznawanie siebie, człowieka i świata to fascynujący, niekończący się proces.
 4. Kreatywność i innowacyjność.

  Aby stale rozwijać i podtrzymywać ciekawość dziecka, jego chęć poszerzania wiedzy, zdobywania i rozwijania umiejętności, poszukujemy nieustannie nowych metod, nieszablonowych rozwiązań, ciekawych form aktywności. Realizujemy swoje zadania w sposób twórczy, nawet jeśli wymaga to sporych nakładów czasu i pracy.
 5. Uczciwość i zaufanie.

  Jesteśmy szczerzy i uczciwi wobec siebie samych, wobec współpracowników i wobec klientów. Mamy zawsze dobre intencje i wierzymy w dobre intencje drugiego człowieka (współpracownika, klienta). Możemy liczyć na siebie nawzajem i mieć do siebie pełne zaufanie. Traktujemy z szacunkiem każdego człowieka. Działamy zgodnie z prawem i zasadami etycznymi.
 6. Pasja i zaangażowanie.

  W naszą pracę wkładamy całe swoje serce, duszę i wszystkie zasoby umysłu, jesteśmy bowiem świadomi, że tylko angażując się w pełni w realizowane projekty, możemy stworzyć coś naprawdę wartościowego.

Nasze zasady:

 1. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro dziecka, jego prawo do rozwoju, szacunku i szczęścia. Wszystko inne jest podporządkowane temu celowi.
 2. Nic nie jest tak dobre, by nie dało się ulepszyć. Poprawianie jakości na poziomie szczegółów prowadzi do podwyższenia jakości całego produktu. Każde ulepszenie ma sens, jeśli tylko służy to dzieciom i naszym klientom
 3. Jesteśmy wyczuleni na potrzeby naszych klientów. Ich sugestie są dla nas cenne, bo pomagają nam obierać odpowiedni kierunek działań. Istniejemy dzięki naszym klientom i dla naszych klientów, dlatego badanie ich potrzeb w zakresie edukacji dzieci jest dla nas priorytetem. Zależy nam na budowaniu dobrych i trwałych relacji z klientami, co osiągamy poprzez wysoką kulturę osobistą, uczynność i nienaganną obsługę, autentyczne zainteresowanie ich potrzebami i szczerą chęć pomocy.
 4. Stale poszukujemy nowych pomysłów i kreatywnych rozwiązań. Staramy się stwarzać sobie nawzajem odpowiednie warunki do twórczej pracy i możliwość pełnej koncentracji na realizowaniu poszczególnych projektów. Chętnie dzielimy się pomysłami, inspirujemy się nawzajem, uczestniczymy w burzy mózgów. Na powstanie każdego produktu składa się wysiłek i pomysłowość wielu ludzi.
 5. Nieustannie się rozwijamy i poszerzamy własną wiedzę, by przekazywać tę wiedzę dzieciom. Przygotowując materiały, opieramy się na źródłach sprawdzonych i dobrej jakości. Każdy temat opracowujemy rzetelnie, z troską o wiarygodność informacji oraz realizację określonych celów dydaktycznych.
 6. Szanujemy siebie nawzajem, szanujemy swoją różnorodność i różne drogi dochodzenia do celu. Nie narzucamy własnych rozwiązań i ścieżek. Nie jesteśmy przekonani o własnej nieomylności. Jesteśmy otwarci na nowe idee i akceptujemy prawo innych do odmiennych poglądów i odmiennych metod działania, jeśli tylko nie szkodzą one innym i przynoszą oczekiwany efekt.
 7. Dbamy o jakość komunikacji nie tylko między nami i klientem, ale także między sobą nawzajem (pracownik-przełożony, pracownik-pracownik). Szczera i spokojna rozmowa, otwarte wyrażanie potrzeb i poglądów, możliwość stawiania pytań, przyznawanie się do niewiedzy czy błędu, konstruktywna krytyka to podstawy efektywnej komunikacji.
 8. Przykładamy dużą wagę do tego, by wszelkie aspekty naszej działalności były zgodne z obowiązującym prawem. W szczególności szanujemy cudze prawa autorskie i stosujemy się do ustawy o ochronie praw autorskich oraz chronimy dane osobowe naszych użytkowników.