Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Czym objawia się dysleksja?


Z Twoją pomocą
dziecko da sobie radę.

Dzieci dotknięte dysleksją mają duże problemy z nauką czytania, ale również z pisaniem. Oprócz tego część dzieci zapisuje litery w „lustrzanym odbiciu” lub w ogóle pisze wspak – od strony prawej do lewej. Problemy z dysleksją często mają podłoże neurologiczne i mogą im towarzyszyć problemy z zapamiętywaniem i myśleniem sekwencyjnym. U różnych dzieci można zaobserwować różny stopień nasilenia dysleksji – od lekkich problemów z ortografią do dużych problemów z czytaniem.

Z drugiej strony, u dyslektycznych dzieci często rozwijają się zdolności kompensacyjne – wynagradzające trudności związaną z czytaniem. Są to np.: bardzo dobra pamięć werbalna (dziecko szybko i dokładnie zapamiętuje to, co się do niego mówi), zdolności matematyczne, czy zwiększone zdolności artystyczne.

Dysleksja u dzieci przejawia się na wiele sposobów i jest w pewien sposób indywidualna. Każde z nich inaczej będzie sobie z nią radziło. Są przypadki, gdzie nauka czytania (przy założeniu, że jest przeprowadzana przez osobę doświadczoną i w sposób systematyczny) już po roku przestaje sprawiać większe problemy, są też takie, gdzie trwa ona o wiele dłużej. Wszystko zależy od indywidualnych zdolności dziecka (poziom inteligencji, umiejętność koncentracji, wytrwałość i sumienność) oraz od zaangażowania rodzica i nauczyciela.

Czym dokładnie objawia się dysleksja? Dyslektyczne dziecko ma przede wszystkim problemy z zapamiętywaniem wyrazów. Dlatego też czyta wolno – bo nie może przypomnieć sobie czytanego słowa. Aby to ukryć, często zastępuje „wątpliwe” słowo synonimem, którego jest bardziej pewne: ulica staje się drogą, dom - mieszkaniem a kubeł – wiadrem. Wielu dyslektyków, ma również problem z odróżnianiem litery b od d, p od d, b od g, d od b, n od u. Problematyczne zatem stają się niektóre słowa: dar zamienia się w bar, zamiast dróg jest gród, zamiast daj – jad a zamiast zły – łzy.

Aby nauczyć dyslektyczne dziecko czytać, postępuj zgodnie z następującymi zasadami:

  • Wybierz odpowiedni tekst – czyli taki, który będzie dla dziecka interesujący. Ważne jest, by dziecko znało 98 procent słówek. Jeśli zna ich mniej, oznacza to, że wybrany podręcznik jest za trudny.
  • Przed przystąpieniem do lektury naucz dziecko słówek występujących tekście. Słówka możesz wprowadzać metodą wzrokową (co jest zalecane) lub przez literowanie (ta metoda dotyczy tylko słów jednosylabowych). Metodzie wzrokowej poświęcimy wkrótce oddzielny artykuł.
  • Nie ograniczaj nauki czytania do samej nauki słownictwa, nawiązuj również do zasad fonetycznych, ortograficznych oraz gramatycznych.
  • Pracuj z dzieckiem sześć dni w tygodniu co najmniej pół godziny dziennie, nawet jeśli jest to dla was na początku trudne i męczące.


Oto, jaki schemat nauki czytania proponują specjaliści:
  1. Dziecko czyta tekst na głos.
  2. Następnie ty powtarzasz tekst głośno, odpowiednio go intonując.
  3. Teraz dziecko ponownie głośno czyta tekst.
  4. W dalszej kolejności sprawdzasz poziom zrozumienia tekstu: możesz zadawać pytania dotyczące poszczególnych akapitów, komentować ilustracje do tekstu. W trakcie lektury możesz zachęcać dziecko do powiedzenia, co jego zdaniem wydarzy się w historyjce za chwilę.

W następnym artykule: Czytanie a zrozumienie tekstu.

 

Autorem artykułu jest Monika Pyżanowska

Bibliografia:
Berenice H. Baumer, „Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania. Wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli”, KDC, Warszawa 2007
Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów „Pomóż dziecku z… DYSLEKSJĄ”, G. Squires, S. McKeown, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2006
SuperKid.pl on Facebook