Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

GIRAFFES

posłuchaj:

The giraffe lives in Africa. It is the tallest animal in the world. It has got long legs and a very long neck. Its favourite meal are the leaves of acacia trees.

The biggest enemy of the giraffe is the lion. Lions often hunt for young giraffes (calves). Adult giraffes are not afraid of lions because they are tall and see danger from a distance. They can run very fast and they can hit the lion with their strong legs! They often do so to protect their calves.

Glossary - Słowniczek

posłuchaj:
giraffe - żyrafa
lives in Africa - żyje w Afryce
the tallest animal - najwyższe zwierzę
in the world - na świecie
it has got - ona (żyrafa) ma
long - długi
very long - bardzo długi
leg - noga
neck - szyja
favourite meal - ulubiony posiłek
leaves of acacia trees - liście drzew akacji
the biggest enemy - największy wróg
lion - lew
often hunt for - często polują na
young - młody
adult - dorosły
are not afraid of - nie boją się
because - ponieważ
see danger - widzą niebezpieczeństwo
from a distance - z daleka
they can - one potrafią
run very fast - biegać bardzo szybko
hit with their strong legs - uderzyć swoimi silnymi nogami
they often do so - często tak robią
to protect their calves - by ochronić swoje młode
The lion is the biggest enemy
of giraffes.
An adult giraffe with a calf.

Interesting words - Ciekawe słówka

CALF
To słówko oznacza CIELĘ, czyli "dziecko" krowy, ale mówimy też tak na młode innych dużych zwierząt. Małe słoniątko czy żyrafiątko to także CALF. Słówko CALF ma jeszcze jedno znaczenie - jest to część ciała między kolanem i kostką, czyli ŁYDKA :)

Grammar - Gramatyka


1.
Liczbę mnogą tworzymy zazwyczaj przez dodanie końcówki "s"

1 giraffe - 2 giraffes
1 lion      - 3 lions
1 tree     - 7 trees

Przykład:
Adult giraffes are not afraid of lions.

spójrz jednak na te wyjątki:

one calf - two calves
one leaf - two leaves

Tak się dzieje, gdy rzeczownik kończy się na "f" lub "fe".

Przykład:
Lions often hunt for calves.
Its favourite meal are the leaves of acacia trees.


2.
Zwróć uwagę na te formy przymiotnika:

the tallest (najwyższy)
the biggest (największy)


Jest to stopień najwyższy od przymiotników TALL i BIG. Czy widzisz, jak się go tworzy?

Przykład:
The giraffe is the tallest animal in the world.
The lion is the biggest enemy of the giraffe.

Spójrz, jak utworzysz stopień najwyższy od innych przymiotników występujących w tekście:

long (długi)     - the longest (najdłuższy)
young (młody) - the youngest (najmłodszy)
strong (silny)   - the strongest (najsilniejszy)

Przykład:
The giraffe has got the longest neck.
This calf is the youngest.

Pobierz:

Ćwiczenia: