Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Wczesne przeciwdziałanie dysleksji


Z Twoją pomocą
dziecko da sobie radę.

Pani prof. Marta Bogdanowicz stwierdziła kiedyś, że „Dziecko z dysleksją nie rodzi się w szkole. Ono z objawami trafia do przedszkola. Należy je tylko rozpoznać i umiejętnie mu pomóc”. Pani profesor twierdziła ponadto, że problem dysleksji rozwojowej będzie się nasilał zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach ze względu na zmiany kulturowe zachodzące w naszym kraju. Dzieci coraz mniej czasu przeznaczają na zwykłe zabawy, które w naturalny sposób rozwijają ich funkcje psychomotoryczne, a coraz więcej czasu spędzają przed telewizorem, coraz więcej poświęcają go na gry komputerowe, Internet i inne tego typu ciekawe zajęcia.

Jednakże te formy aktywności nie stwarzają korzystnych warunków do harmonijnego rozwoju funkcji. Stąd tak dużo jest dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, które są symptomami ryzyka dysleksji. Dzieci te wymagają intensywnych ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje po to, by nie doszło do pogłębienia i utrwalenia zaistniałych deficytów, a w konsekwencji do problemów z czytaniem i pisaniem oraz pierwszych niepowodzeń szkolnych.

Usprawniane muszą być jednocześnie 4 rodzaje funkcji biorących udział w procesie nauki czytania i pisania. Są to:

  • Funkcje słuchowo – językowe: pamięć słuchowa, uwaga słuchowa, analiza i synteza sylabowa i głoskowa,
  • Funkcje wzrokowe: pamięć i uwaga wzrokowa, analiza i synteza wzrokowa,
  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa,
  • Orientacja przestrzenna: orientacja w schemacie ciała (strony ciała, części ciała), orientacja w przestrzeni (kierunki, relacje między przedmiotami), orientacja na kartce.

Jeżeli Twoje dziecko ma np. zaburzone funkcje słuchowe, a sprawne funkcje wzrokowe – musisz usprawniać funkcje zaburzone i maksymalnie doskonalić nie zaburzone funkcje wzrokowe po to, by wspomagały pracę funkcji zaburzonych. Pracując z dzieckiem pamiętaj: wszystko jest do usprawnienia! Wymaga to jednak od Ciebie i dziecka SYSTEMATYCZNOŚCI, ponieważ ćwiczenia muszą być prowadzone codziennie.

Twoim sprzymierzeńcem w codziennej pracy z dzieckiem powinna być cierpliwość, zdecydowanie, stanowczość. Nie wolno okazywać zniecierpliwienia, wyręczać dziecka w wykonywaniu ćwiczeń, ponaglać go, ponieważ można doprowadzić do zniechęcenia i braku współpracy ze strony dziecka. Wiedz, że należy nagradzać najdrobniejsze postępy czy to słowem, czy gestem, ponieważ wzmacnia to motywację dziecka do dalszego wysiłku, do podejmowania przez niego kolejnych, coraz trudniejszych ćwiczeń i zadań.

Twoim zadaniem jest dostarczanie swemu dziecku kilka razy dziennie poczucia sukcesu: całuj, przytulaj zawsze wtedy kiedy np: „l – a – s” to dla niego „las”, a nie „ser”, kiedy „do” czyta całościowo, a nie „dy – o”, i w wielu innych sytuacjach, których teraz nie potrafię przewidzieć. Powodzenia! I niech CIERPLIWOŚĆ I SUKCES będą z Wami!

Autorem artykułu jest Przemysława Matecka
- pedagog terapeuta, nauczyciel dyplomowany
SuperKid.pl on Facebook