Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Sylaby otwarte

sylaby otwarte

Na prośbę użytkowników udostępniamy arkusze z sylabami otwartymi. Wycięte karteczki można wykorzystać do różnych ćwiczeń i zabaw wspomagających naukę czytania.

Każdy arkusz jest w kilku wersjach:
Arial: czcionka bezszeryfowa Arial
Arial-DL: czcionka bezszeryfowa Arial (duże litery)
TNR: czcionka szeryfowa Times New Roman
Szk.: czcionka imitująca pismo szkolne
Upr.: pismo uproszczone do specjalnych potrzeb edukacyjnych

Dostępne są następujące arkusze:

Sylaby z poszczególnymi samogłoskami i spółgłoskami
 1. sylaby: a - e - i - o - u - ó
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 2. sylaby: ba - be - bi - bo - bu - by
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 3. sylaby: ca - ce - ci - co - cu - cy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 4. sylaby: da - de - di - do - du - dy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 5. sylaby: fa - fe - fi - fo - fu - fy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 6. sylaby: ga - ge - gi - go - gu - gy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 7. sylaby: ha - he - hi - ho - hu - hy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 8. sylaby: ja - ją - je - ję - jo - ju
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 9. sylaby: ka - ke - ki - ko - ku - ky
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 10. sylaby: la - le - li - lo - lu - ly
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 11. sylaby: ła - łą - łe- ło - łu - ły
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 12. sylaby: ma - me - mi - mo - mu - my
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 13. sylaby: na - ne - ni - no - nu - ny
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 14. sylaby: pa - pe - pi - po - pu - py
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 15. sylaby: ra - re - ri - ro - ru - ry
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 16. sylaby: sa - se - si - so - su - sy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 17. sylaby: ta - te - ti - to - tu - ty
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 18. sylaby: wa - we - wi - wo - wu - wy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 19. sylaby: za - ze - zi - zo - zu - zy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 20. sylaby: ża - żą - że - żo - żu - ży
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
Sylaby z Ó
 1. sylaby: bó - có - gó - jó - kó - łó
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 2. sylaby: mó - nó - pó - ró - só - wó
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
Zmiękczenia
 1. sylaby: cia - cią - cie - cię - cio - ciu
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 2. sylaby: nia - nią - nie - nię - nio - niu
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 3. sylaby: sia - sią - sie - się - sio - siu
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 4. sylaby: zia - zią - zie - zię - zio - ziu
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 5. sylaby: ció - dzió - sió - zió
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
Ogonki
 1. sylaby: bą - bę - cą - cę - dą - dę
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 2. sylaby: fą - fę - gą - gę - hą - hę
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 3. sylaby: ją - ję - ką - kę - lą - lę
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 4. sylaby: łą - łę - mą - mę - ną - nę
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 5. sylaby: pą - pę - rą - rę - są - sę
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 6. sylaby: tą - tę - wą - wę - zą - zę
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 7. sylaby: żą - żę - zią - zię - dzią - dzię
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
Dwuznaki
 1. sylaby: cza - czą - cze - czo - czu - czy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 2. sylaby: sza - szą - sze - szo - szu - szy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 3. sylaby: cha - che - chi - cho - chu - chy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
 4. sylaby: rza - rzą - rze - rzo - rzu - rzy
  Arial // Arial-DL // TNR // Szk. // Upr.
Chcesz otrzymywać informacje o nowych materiałach edukacyjnych dla dzieci?

Zapisz się na darmowy biuletyn
SuperKid.pl:
 • TYSIĄCE materiałów edukacyjnych
 • ZERO irytujących treści i reklam
 • dla rodzica: SPOKÓJ I WYGODA
 • dla dziecka: RADOŚĆ z własnych osiągnięć
 • BEZPIECZNA NAUKA i ZABAWA w jednym :)

Bo KAŻDE dziecko jest mądre i inteligentne.
Trzeba tylko dać mu szansę.