Wskaż właściwy obrazek

Orientacja przestrzenna

Kategorie

Percepcja wzrokowa

Percepcja słuchowa

Słuchanie ze zrozumieniem

Rozpoznaj