Wskaż właściwy obrazek

Orientacja przestrzenna

Kategorie

Percepcja wzrokowa

Słuchanie ze zrozumieniem

Rozpoznaj