Wskaż właściwy obrazek

Orientacja przestrzenna

Kategorie

Percepcja wzrokowaPercepcja słuchowa

Słuchanie ze zrozumieniem

Rozpoznaj