Wskaż właściwy obrazek

Orientacja przestrzenna

Kategorie

Percepcja wzrokowa
Słuchanie ze zrozumieniem

Rozpoznaj