Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Superkid.pl.

2. Serwis - serwis internetowy Superkid.pl, znajdujący się pod adresem internetowym: https://www.superkid.pl.

3. Administrator / Administrator Serwisu - właściciel i administrator Serwisu, firma PROFINA Jolanta Gajda. Informacje o firmie są podane na stronie Dane firmy.

4. Materiały - materiały edukacyjne opracowywane przez Redakcję Serwisu i publikowane na jego łamach, w formie do wydruku lub online.

5. Narzędzia - narzędzia oferowane przez Serwis (generatory arkuszy) i służące Użytkownikom do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych.

6. Konto / Konto Użytkownika - konto dostępu do Serwisu, zakładane w trakcie rejestracji.
Rodzaje Kont:
a/ konto indywidualne - przeznaczone dla jednej osoby,
b/ konto grupowe - konto grupowe, przeznaczone dla dowolnej placówki oświatowej, instytucji lub nieformalnej grupy nauczycieli lub rodziców. W obrębie konta grupowego wyróżnia się:
- konto administratora - przeznaczone dla osoby zarządzającej kontem grupowym,
- konto nauczyciela - przeznaczone dla nauczyciela, wychowawcy, opiekuna lub jakiejkolwiek innej osoby dorosłej, dla której został opłacony dostęp do Serwisu w ramach konta grupowego,
- konto ucznia - przeznaczone dla dziecka, dla którego został opłacony dostęp do serwisu w ramach konta grupowego,
- multi-Konto - przeznaczone dla grupy uczniów korzystających ze stanowisk komputerowych w szkołach, bibliotekach, domach kultury.

Dokładne informacje na temat rodzajów kont dostępnych w ramach konta grupowego znajdują się na stronie "Co to jest i ile kosztuje abonament grupowy"

7. Użytkownik - każda osoba zarejestrowana w Serwisie.
Rodzaje Użytkowników:
a/ Użytkownik indywidualny - osoba posiadająca w Serwisie konto indywidualne.
b/ Użytkownik konta grupowego - osoba posiadająca konto nauczyciela lub konto ucznia.
c/ Administrator konta grupowego - osoba zarządzająca kontem grupowym, odpowiedzialna za opłacanie/przedłużanie abonamentu dla nauczycieli i uczniów, zakładanie/edycję/usuwanie kont nauczyciela, ucznia lub multi-Kont, kontakt z Serwisem w sprawach dotyczących konta grupowego itp. Administrator konta grupowego nie ma dostępu do zasobów Serwisu. Jeśli Administrator konta grupowego jest jednocześnie nauczycielem chcącym korzystać z Materiałów lub Narzędzi, powinien założyć dla siebie konto nauczyciela, by stać się pełnoprawnym Użytkownikiem konta grupowego.

8. Abonament - wykupione prawo do korzystania z Materiałów lub Narzędzi przez określony czas (30, 180 lub 365 dni).

9. Abonent - Użytkownik, który opłacił Abonament i z tego tytułu posiada dostęp do zasobów Serwisu.

10. Strefa Abonenta - zasoby Serwisu (Materiały lub Narzędzia) dostępne wyłącznie dla Abonentów.

II. Postanowienia ogólne
1. Do użytkowania Serwisu i pełnego wykorzystania jego zasobów niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym:
- przeglądanie stron WWW (zalecana jest przeglądarka Firefox lub Chrome w najnowszych dostępnych wersjach)
- pobieranie i odczytywanie plików pdf (zalecany jest program Adobe Reader).
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych programów i aktualizacji, z niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie Użytkownika.

2. Przedstawione w Serwisie treści oraz poglądy edukacyjne i wychowawcze nie są zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie wyrazem osobistych przekonań redaktorów Serwisu – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.

3. Częścią Serwisu jest blog (http://superkid.pl/blog) prowadzony przez właściciela Serwisu, będący zbiorem jego prywatnych opinii oraz aktualności dotyczących Serwisu. Na stronach bloga Użytkownicy i inne osoby mogą zamieszczać swoje opinie. Zamieszczenie opinii oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.

4. Częścią Serwisu jest forum "Skomentuj/Zapytaj", dostępne po kliknięciu zakładki na prawej krawędzi ekranu. Na tym forum zalogowani Użytkownicy Serwisu mogą zamieszczać swoje wpisy - zapytania, sugestie, pochwały oraz informacje o błędach, mogą też przeglądać wpisy innych. Użytkownicy niezalogowani mogą jedynie przeglądać forum, bez prawa zamieszczenia własnego wpisu. Na zgłoszenia odpowiadają członkowie Redakcji SuperKid, informując Użytkownika mailem o zamieszczeniu odpowiedzi na jego wpis. Informacja mailowa jest wysyłana na adres mailowy zarejestrowany w Serwisie. Użytkownik zamieszczający wpis na forum "Skomentuj/Zapytaj" wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości o tym, że odpowiedziano na jego wpis.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników i inne osoby na stronach Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które uzna za naruszające ogólnie przyjęte zasady komunikacji społecznej, których forma jest obraźliwa lub z innych względów niewłaściwa lub których treść jest spamem.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wybiórczego publikowania na stronach Serwisu wypowiedzi Użytkowników i innych osób, które uzna za ciekawe i warte podania do ogólnej wiadomości – bez modyfikowania ich treści.
III. Przedmiot Serwisu
1. Przedmiotem Serwisu jest udostępnianie Materiałów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz Narzędzi, które ułatwią rodzicom i nauczycielom tworzenie własnych, zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych.

2. Materiały mają postać plików audio, video, gier interaktywnych, plików graficznych, artykułów, a przede wszystkim plików w formacie pdf, które Użytkownicy mogą ze strony Serwisu pobierać i we własnym zakresie wydrukować. Narzędzia mają postać generatorów arkuszy o różnorodnych funkcjonalnościach.

3. Serwis prowadzony jest z myślą o dzieciach i ich rodzicach i to ich potrzeby są dla Administratora najważniejsze.
IV. Rejestracja i użytkowanie Konta
1. Rejestracji w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna, z zastrzeżeniem pp. 2 poniżej.

2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptacją. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i/lub Polityką Prywatności, nie może dokonywać rejestracji.

3. Przy rejestracji Użytkownik wybiera rodzaj Konta, które chce założyć: konto indywidualne lub konto grupowe. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy Użytkownik zakupi lub otrzyma Abonament, ponieważ konta indywidualne i konta grupowe mają odmienne funkcjonalności. Dostęp do zasobów Serwisu jest w przypadku obu rodzajów Kont taki sam.

4. Rejestracja jest bezpłatna i pozwala na korzystanie z Serwisu w stopniu ograniczonym. Uprawnia też do otrzymywania co miesiąc tzw. Darmowego Pakieciku, czyli zestawu bezpłatnych ćwiczeń dla dzieci. Darmowy Pakiecik jest publikowany przez 10 miesięcy w roku szkolnym - od września do czerwca.

5. Przy rejestracji konta indywidualnego Użytkownik definiuje swój własny login i hasło, które służą do logowania się w Serwisie. Przy rejestracji konta grupowego Użytkownik definiuje login i hasło Administratora konta grupowego.

6. Osobami uprawnionymi do logowania się na Koncie są:
- w przypadku konta indywidualnego: właściciel danego Konta oraz osoby bezpośrednio z nim spokrewnione (dziecko i jego rodzeństwo, rodzice lub opiekunowie dzieci, dziadkowie).
- w przypadku konta grupowego: Administrator konta grupowego
- w przypadku kont nauczyciela i kont ucznia: osoby, dla których Konta te zostały założone przez Administratora konta grupowego (do każdego Konta definiuje się odrębny login i hasło)
- w przypadku multi-Kont - grupa uczniów, którym użytkownik konta grupowego (np. nauczyciel) daje dostęp do serwisu, zgodnie z zasadami określonymi dla tego rodzaju Konta, przy czym wszystkie stanowiska logują się na ten sam login i hasło.

7. Zabrania się przekazywania osobom postronnym ((tj. innym niż te wymienione wyżej, w p. IV pp. 6) loginu i hasła do Konta.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji prawdziwych danych oraz aktualnego adresu mailowego. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych, w tym - nieprawidłowego lub nieużywanego adresu mailowego.

9. Na jednym Koncie może być zalogowana w tym samym czasie określona limitem liczba osób. Limit ten zależy od rodzaju posiadanego Konta i wynosi on:
- 3 jednoczesne logowania w przypadku Użytkowników indywidualnych
- 3 jednoczesne logowania w przypadku Administratora konta grupowego
- 1 logowanie w danym czasie w przypadku konta nauczyciela podlegającego pod konto grupowe
- 1 logowanie w danym czasie w przypadku konta ucznia podlegającego pod konto grupowe
- 15 jednoczesnych logowań w przypadku multi-Konta (podlegającego pod konto grupowe).

10. W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit liczby równoczesnych logowań, kolejne logowania będą blokowane. Pojawi się wówczas komunikat, że limit logowań został przekroczony i Użytkownik nie będzie mógł się zalogować do Serwisu. Warto wówczas sprawdzić, czy dane do logowania nie są wykorzystywane przez osoby trzecie, nieuprawnione do logowania się w Serwisie.

11. Gdy Użytkownik otrzyma komunikat o przekroczonym limicie logowań i zablokowanym dostępie do Konta, może, korzystając z formularza kontaktowego, napisać do Administratora Serwisu z prośbą o odblokowanie Konta. W wiadomości należy podać login Konta, którego sprawa dotyczy. W takim przypadku wszystkie aktywne sesje osób korzystających z danego Konta zostaną zamknięte, co umożliwi ponowne zalogowanie się na Konto.
V. Zasady korzystania ze Strefy Abonenta na koncie indywidualnym
1. Ze Strefy Abonenta korzystać mogą Użytkownicy, którzy dokonali opłaty za jedną z proponowanych na stronie zamówienia opcji abonamentowych i tym samym stali się Abonentami Serwisu. Dostęp do Strefy Abonenta jest aktywowany po wpłynięciu płatności za Abonament.

2. Wykupienie Abonamentu zapewnia pełen dostęp do wszystkich Materiałów i Narzędzi udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej (30, 180 lub 365 dni). Konieczne jest jedynie zalogowanie się na swoje Konto.

3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze Strefy Abonenta na koncie indywidualnym jest właściciel Konta z aktywnym Abonamentem i osoby bezpośrednio z nim spokrewnione, przy czym w tym samym czasie z jednego Konta może korzystać liczba osób określona limitem logowań (patrz p. IV pp.9).

4. Zabrania się podawania loginu i hasła uprawniającego do korzystania ze Strefy Abonenta osobom postronnym (tj. innym niż te wymienione w p. IV pp. 6).

5. Przez korzystanie ze Strefy Abonenta należy rozumieć:
- dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz ich pobieranie, zapisywanie na swój dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.
- korzystanie z Narzędzi dostępnych w Serwisie i tworzenie za ich pomocą własnych materiałów, ich pobieranie, zapisywanie na dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.

6. Użytkownik indywidualny, który jest nauczycielem, wykładowcą, terapeutą, pracownikiem świetlicy lub biblioteki lub jakimkolwiek innym pracownikiem placówki publicznej lub prywatnej związanej z szeroko rozumianą oświatą, może z tytułu zakupionego Abonamentu wykorzystywać pobrane arkusze na zajęciach z dziećmi. W tym celu może powielać wydruki w dowolnej liczbie bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz może przekazywać te wydruki dzieciom.

7. Po zakończeniu okresu abonamentowego Użytkownik może korzystać ze ściągniętych przez siebie Materiałów, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów w p. VIII.
VI. Zasady korzystania ze Strefy Abonenta na koncie grupowym
1. Ze Strefy Abonenta na koncie grupowym korzystać mogą:
- osoby (pracownicy placówki oświatowej, nauczyciele, rodzice), dla których zostały opłacone konta nauczyciela podlegające pod konto grupowe (liczba kont nauczyciela określa liczbę nauczycieli/rodziców, którzy mogą korzystać w pełni ze Strefy Abonenta)
- uczniowie, dla których zostały opłacone konta ucznia podlegające pod konto grupowe (liczba kont ucznia określa liczbę uczniów, którzy mogą korzystać w pełni ze Strefy Abonenta).
W ograniczonym zakresie ze Strefy Abonenta mogą korzystać także uczniowie użytkujący multi-Konta. Dokładny zakres uprawnień na różnych rodzajach kont jest opisany na stronie: Co to jest i ile kosztuje abonament grupowy.

2. Wykupienie Abonamentu zapewnia:

a/ w przypadku kont nauczyciela i kont ucznia podlegających pod konto grupowe - pełen dostęp do wszystkich Materiałów i Narzędzi udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej (30 lub 365 dni).

b/ w przypadku multi-Konta - dostęp do Materiałów ONLINE w Serwisie, z dowolnego komputera, w dni robocze od godz. 7.30 do 17.00 przez okres, na który placówka posiada Abonament na koncie grupowym. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo, by w okresach promocyjnych udostępniać multi-Konta także w godzinach wieczornych lub w dni wolne od nauki.

3. Przez korzystanie ze Strefy Abonenta należy rozumieć dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz możliwość tworzenia własnych materiałów za pomocą udostępnianych przez Serwis Narzędzi. Materiały uzyskane w którykolwiek ze sposobów Użytkownik Konta (Abonent lub były Abonent) może wykorzystywać do celów edukacyjnych. Materiały te mogą być zapisywane na dysku i/lub drukowane. Wydruki mogą być powielane w dowolnej liczbie bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz mogą być przekazywane uczniom lub wychowankom.

4. Osobami uprawnionymi do korzystania z zasobów Serwisu w Strefie Abonenta w ramach konta grupowego, na którym został opłacony abonament, są Użytkownicy konta grupowego (właściciele kont nauczyciela i kont ucznia - zgodnie z liczbą opłaconych Kont) oraz uczniowie korzystający z multi-Konta wg zasad określonych dla tego rodzaju Konta. W każdym z tych przypadków z Konta może korzystać w tym samym czasie liczba osób określona limitem logowań (patrz p. IV pp.9). Jeśli na koncie grupowym jest założonych więcej kont nauczyciela niż opłacono, dostęp do Serwisu dla wszystkich kont nauczyciela jest zablokowany do czasu usunięcia nadmiarowych Kont. Ta sama zasada dotyczy kont ucznia. Usuwanie Kont (jak również ich zakładanie i edycja) leży w gestii Administratora konta grupowego.

5. Zabrania się podawania osobom postronnym (tj. innym niż te wymienione w p. IV pp. 6) loginu i hasła uprawniającego do wejścia do Strefy Abonenta. 

6. Po zakończeniu okresu abonamentowego Użytkownik może korzystać ze ściągniętych przez siebie Materiałów, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów w p. VIII.
VII. Dokonywanie płatności
1. Aby sprawdzić ceny abonamentowe aktualne na dany dzień, należy wejść na stronę zamówienia (http://superkid.pl/abonament). W przypadku gdy Użytkownik nie jest zalogowany na swoje Konto, trafi na stronę, na której należy wybrać rodzaj Abonamentu (indywidualny lub grupowy). Po wybraniu opcji "abonament indywidualny" Użytkownik przejdzie na stronę z dostępnymi rodzajami Abonamentu i ich cenami. W przypadku wybrania opcji "abonament grupowy" Użytkownik będzie mógł dokonać kalkulacji cenowej dowolnej konfiguracji Konta za pomocą przycisku "Sprawdź koszt". Cennik dla kont grupowych jest również podany na stronie: Co to jest i ile kosztuje abonament grupowy. Jeśli na stronę zamówienia wchodzi Użytkownik zalogowany na Konto, trafia na stronę adekwatną dla rodzaju swojego konta (np. Użytkownik konta indywidualnego wejdzie na stronę zamówienia Abonamentu na konto indywidualne).

2. Płatności za Abonament można dokonywać przelewem tradycyjnym, przelewem online lub za pomocą karty kredytowej, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie na stronie:
http://superkid.pl/abonament.

3. Wysokość wpłaty zależy od wybranego okresu abonamentowego oraz od przysługujących rabatów.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji Konta, wynikłe z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie Użytkownika, jego banku lub operatora transakcji elektronicznych (PayU lub PayPal).

5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Abonamentu. Zmiany te nie będą obejmowały Abonamentów już zakupionych lub tych, których proces zakupu już się rozpoczął (np. Abonament ratalny lub Abonament zamówiony, ale jeszcze nieopłacony).

6. Po złożeniu zamówienia Użytkownik - jeśli chce korzystać z zasobów Serwisu dostępnych dla Abonentów - jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony Abonament. Opłata za Abonament powinna wpłynąć w ciągu 10 dni od dnia jego zamówienia. Po tym terminie, jeśli płatność nie wpłynie, zamówienie jest automatycznie kasowane i traci ważność. Nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami - ani po stronie Użytkownika, ani po stronie Administratora.

7. Po opłaceniu Abonamentu Użytkownik może - na swoją prośbę - otrzymać fakturę. W tym celu powinien zaznaczyć chęć otrzymania faktury w trakcie składania zamówienia w Serwisie. Po zaznaczeniu tej opcji otrzyma fakturę na adres mailowy zarejestrowany w Serwisie, gdy tylko płatność dotrze na konto Administratora. Przed dokonaniem płatności Użytkownik może otrzymać jedynie fakturę proforma. Chęć jej otrzymania należy również zgłosić w trakcie składania zamówienia.
VIII. Prawa do pobranych Materiałów i treści edukacyjnych
1. Prawa autorskie do Narzędzi i Materiałów udostępnianych w Serwisie należą do Administratora Serwisu i poszczególnych twórców tych Materiałów i Narzędzi.

2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania na innych stronach internetowych bez zgody Administratora:
- Materiałów pobranych z Serwisu
- materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w Serwisie.
Zakaz dotyczy także stron www będących w posiadaniu szkół, przedszkoli i innych placówek.

3. Zabrania się publicznego udostępniania Materiałów w serwisach służących przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików. Dotyczy to także materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w Serwisie.

4. Zabrania się odsprzedawania osobom trzecim zarówno Materiałów pobranych z Serwisu, jak i materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi dostępnych w Serwisie. Zabrania się wykorzystywania ich do celów komercyjnych. Wyjątek stanowią prywatne placówki oświatowe, które zakupiły Abonament w celu wykorzystywania Materiałów w swojej placówce. Placówki te nie mogą pobierać dodatkowych opłat od swoich uczniów za udostępnianie Materiałów pobranych z Serwisu lub materiałów utworzonych za pomocą udostępnianych przez Serwis Narzędzi.

5. Modyfikowanie treści pobranych Materiałów (w tym kopiowanie ich części, usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych czy łączenie ich z innymi elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone tylko w przypadku używania Materiałów do celów edukacyjnych i niekomercyjnych i tylko do użytku osobistego (obejmuje to również nauczycieli wykorzystujących materiały w klasie). Zabrania się publicznego rozpowszechniania tak zmodyfikowanych materiałów.

6. W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie Materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy Materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów utworzonych przez Użytkowników za pomocą Narzędzi dostępnych w Serwisie. Prawa autorskie Serwisu dotyczą w tym przypadku jedynie oferowanego Narzędzia, nie dotyczą natomiast utworzonych za jego pomocą materiałów. Za wszelkie błędy w treści jak i ewentualne naruszenia praw autorskich przez Użytkownika tychże Narzędzi wyłączną odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik, który jest twórcą danego arkusza.

8. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu i nie mają ograniczenia czasowego.
IX. Usuwanie Konta
1. Sposób usunięcia Konta zależy od rodzaju posiadanego Konta:

- Użytkownik indywidualny w każdej chwili może samodzielnie usunąć swoje Konto i dane osobowe z bazy Serwisu. W tym celu należy zalogować się do Serwisu, używając swojego loginu i hasła, a następnie w panelu logowania kliknąć w link "Ustawienia" i dalej: "Rezygnuję z konta". Użytkownik może też wysłać maila na adres pomoc@superkid.pl, by poprosić Administratora o usunięcie Konta z Serwisu. Mail powinien być wysłany z adresu mailowego zarejestrowanego w Serwisie.

-  Użytkownik konta grupowego, w przypadku chęci usunięcia Konta, powinien skorzystać z opcji kontaktu z Administratorem Serwisu, dostępnej bezpośrednio w jego panelu Użytkownika (po zalogowaniu na Konto kliknąć link "Ustawienia", a następnie "Kontakt z adminem SuperKid"). Można też przesłać wiadomość mailową z prośbą o usunięcie Konta na adres pomoc@superkid.pl. Mail powinien być wysłany z adresu mailowego przypisanego do konta grupowego. Samodzielne usuwanie Kont w przypadku kont grupowych zostało uniemożliwione, by zapobiec niepożądanemu skasowaniu danych w wyniku błędu ludzkiego.

2. Usunięcie Konta jest jednoznaczne z usunięciem jego historii (w tym także uprawnień do rabatów i innych przywilejów) i usunięciem wszystkich danych Użytkownika. Całkowite usunięcie ma miejsce:
- po 24 godzinach od momentu usunięcia, jeśli Konto zostało skasowane przez samego Użytkownika (w tym przypadku jest możliwość - na życzenie Użytkownika - cofnięcia tej operacji w ciągu 24 godzin od usunięcia)
- natychmiast, jeśli Konto zostało na prośbę Użytkownika usunięte przez Administratora (dane są utracone bezpowrotnie).

3. Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli:
- Użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu lub nie akceptuje Polityki Prywatności
- Użytkownik przez okres 3 miesięcy nie loguje się do Serwisu (nie dotyczy aktualnych Abonentów).

4. W przypadku braku aktywności na Koncie przez 3 miesiące, Użytkownik dwukrotnie otrzymuje mailem przypomnienie o konieczności zalogowania się do Serwisu, jeśli chce zachować swoje Konto. Jednorazowe zalogowanie wystarcza, by przedłużyć żywotność Konta o kolejne 3 miesiące. Brak reakcji na owe przypomnienia oznacza przyzwolenie na usunięcie Konta. Nie dotyczy to aktualnych Abonentów, których Konta są ważne przez cały okres trwania Abonamentu i nie wymagają wykazywania jakiejkolwiek aktywności.
X. Promocje, konkursy
1. Uczestnictwo w konkursach ogłoszonych przez Administratora oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. O wszelkich konkursach Użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem drogą mailową a także na łamach Serwisu i serwisowym fanpage'u na Facebooku.

3. Udział w promocjach oferowanych przez Administratora oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Użytkownicy, dla których będą przygotowane promocje, będą informowani o tych promocjach z wyprzedzeniem drogą mailową.

5. Czas trwania promocji oraz jej warunki są zawsze ściśle określone przez Administratora i nie podlegają negocjacjom z Użytkownikami.

6. Jeśli promocja polega na udzieleniu Użytkownikowi jakichś korzyści przy zakupie Abonamentu (np. rabat), Użytkownik - aby skorzystać z tej promocji - powinien złożyć zamówienie w okresie trwania promocji. Liczy się data złożenia zamówienia. Płatność może dotrzeć w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w warunkach promocji, jednakże w sposób, który nie będzie działał na szkodę Użytkowników.
 
XI. Reklamacje, rezygnacja z Abonamentu
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub oferowanych w nim Narzędzi, trudności związane z korzystaniem z Serwisu oraz wykryte błędy merytoryczne w Materiałach można zgłaszać Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego, za pomocą forum "Skomentuj/Zapytaj" (zakładka przy prawej krawędzi ekranu) lub na adres mailowy podany na stronie Dane firmy.

2. Wszelkie pytania dotyczące obsługi Konta Użytkownika oraz problemy związane z logowaniem lub innymi funkcjonalnościami Konta należy zgłaszać do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie Dane firmy.

3. Na wszelkie reklamacje dotyczące Konta lub Serwisu Administrator postara się odpowiedzieć w ciągu 1-24 godzin. Dotyczy to w szczególności zgłoszonych błędów i utrudnień w korzystaniu z Konta Użytkownika.

4. Administrator zapozna się także ze wszystkimi przesłanymi sugestiami i opiniami na temat Serwisu, natomiast zastrzega sobie prawo do wprowadzania w życie tylko tych udoskonaleń i poprawek, które uzna za użyteczne i stosowne.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by odpowiadać na wszystkie bez wyjątku maile od użytkowników Serwisu, zastrzega sobie jednak prawo pozostawienia wybranych maili bez odpowiedzi – głównie w przypadku, gdy treść maila jest obraźliwa lub wskazuje na brak znajomości Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu. W przypadku otrzymania zapytań, na które odpowiedź można znaleźć w dziale Pomoc (http://superkid.pl/pomoc), Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania w ramach odpowiedzi jedynie odnośnika do odpowiedniej informacji w tym dziale.

6. Zakup dostępu do Materiałów i treści publikowanych w Serwisie objęty jest gwarancją satysfakcji („Pełne zadowolenie z nabycia abonamentu albo zwrot pieniędzy”). Warunki gwarancji są opisane na stronie zamówienia Abonamentu.

7. W ciągu 21 dni od włączenia pierwszego Abonamentu na koncie Użytkownika, ma on prawo zrezygnować z niego bez podawania przyczyny. W tym celu należy zgłosić decyzję o rezygnacji na adres mailowy podany na stronie Dane firmy lub skorzystać z formularza kontaktowego. W wiadomości tej Użytkownik powinien podać dane do przelewu zwrotu pieniędzy. W ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia rezygnacji do Serwisu zawierającego wszelkie niezbędne dane do zwrotu płatności, Użytkownik otrzyma zwrot kwoty wpłaconej za Abonament w pełnej wysokości. Abonament na jego koncie zostanie wyłączony w dniu zgłoszenia rezygnacji.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad reklamacji, po wcześniejszym zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Serwisu. O zmianach Użytkownicy będą informowani drogą mailową.
 
XII. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

2. Użytkownicy Serwisu będą informowani o ważnych zmianach Regulaminu drogą mailową.

3. Użytkownicy zobowiązani są do zaznajamiania się z wprowadzanymi w Regulaminie zmianami.

4. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć swoje Konto z Serwisu.

5. Jeśli osoba będąca w posiadaniu płatnego Abonamentu nie zaakceptuje zmian w Regulaminie lub Polityce prywatności i usunie z tego powodu swoje Konto, otrzyma na życzenie zwrot wpłaty za Abonament, pomniejszonej o wartość wykorzystanego okresu abonamentowego. W takim przypadku, bez względu na rodzaj wykupionego Abonamentu, wartość jednego miesiąca użytkowania Serwisu jest równa cenie Abonamentu 30-dniowego, aktualnej na dzień zgłoszenia rezygnacji.