Wybór rodzaju abonamentu

Abonament indywidualny
Abonament grupowy
 

Wskaż rodzaj abonamentu, by sprawdzić opcje cenowe.
Będziesz mógł się jeszcze wycofać.

Abonament indywidualny - abonament dla użytkownika indywidualnego
(w tym także "abonament w prezencie" dla innej osoby)

Abonament grupowy - abonament dla placówki oświatowej
(szkoła, przedszkole, firma prowadząca kursy dla dzieci, itd.)
lub dla nieformalnej grupy nauczycieli lub rodziców.
Więcej informacji o abonamencie grupowym