Opinie naszych użytkowników

Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi. Wasza strona jest po prostu fantastyczna(...)
Agnieszka K.

Wczoraj byłam bezradna jak pomóc mojemu dziecku w nauce tabliczki mnożenia. A dzisiaj jestem szczęśliwa, że dzięki Pani pomocy, mojemu dziecku udało się ruszyć z miejsca.
Beata z Łodzi

Bardzo często korzystam z serwisu SuperKid.pl... Jest świetny, kapitalny, rozwija wyobraźnię, kreuje osobowość, rozwija zainteresowania :) Dziękuję.
Elżbieta J., mama i nauczycielka

Czytaj inne opinie »

W 2020 r. SuperKid.pl otrzymał
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
w konkursie
ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU,
w kategorii: Internet.
Organizatorem konkursu jest:
Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Generatory Arkuszy - historia zmian

28 marca 2020 - Nowa wersja generatora arkuszy do muzyki

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy z notacją muzyczną. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Nowości w programie:

 • zaprojektowany arkusz można teraz eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

11 grudnia 2019 - Nowa wersja generatora arkuszy z działaniami pisemnymi

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy z działaniami pisemnymi. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Nowości w programie:

 • dodany został przycisk "Losuj ponownie", który pozwala szybko wygenerować nową listę działań losowych wg ostatnio użytych ustawień
 • zaprojektowany arkusz można teraz eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

22 października 2019 - Nowa wersja generatora arkuszy z ułamkami

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy z ułamkami. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Nowości w programie:

 • zaprojektowany arkusz można teraz eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

19 września 2019 - Nowa wersja generatora arkuszy z osią liczbową

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy z osiami liczbowymi. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Nowości w programie:

 • zaprojektowany arkusz można teraz eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

25 lipca 2019 - Nowa wersja generatora arkuszy z grafami

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy z grafami. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Nowości w programie:

 • arkusz z grafami można teraz eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

2 maja 2019 - Nowa wersja generatora arkuszy ze szlaczkami

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy ze szlaczkami. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Nowości w programie:

 • dodana została opcja generowania szlaczków losowych, dzięki czemu można teraz jednym kliknięciem stworzyć gotowy arkusz
 • arkusz ze szlaczkami można eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

3 grudnia 2018 - Nowa wersja generatora arkuszy "Działania w pamięci"

Udostępniamy nową wersję generatora przeznaczonego do tworzenia arkuszy z losowo generowanymi działaniami. Jest on dostosowany do najnowszych standardów internetowych i nie wymaga już wtyczki Flash Player w przeglądarce. Możliwości obecnej wersji generatora są znacznie większe, niż poprzedniej:

 • można teraz generować działania z zakresu 0 do 1000
 • można wpływać w znacznie większym stopniu na generowane działania, ustalając zakresy liczbowe poszczególnych jego członów. Przykładowo dla działania typu "(A + B) x C = D" można niezależnie definiować zakresy liczbowe dla członów: A, B, (A+B), C i D.
 • możliwość ograniczania ilości działań z liczbą 0 i 1
 • większe możliwości określania, który człon działania może być niewiadomą
 • program zawiera opcję automatycznego dostosowania liczby kolumn i rozmiaru czcionki (można również te parametry definiować ręcznie w razie potrzeby)
 • arkusz z działaniami można eksportować do dokumentu w formacie PDF, który można w dowolnym momencie drukować z poziomu programu Acrobat Reader, bez konieczności uruchamiania generatora

Arkusze wykonane w starszej wersji generatora można wczytywać tylko do starszego programu, który w razie potrzeby można uruchomić, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Dostępność starszej wersji generatora jest ograniczona czasowo.

25 maja 2017 - Nowe wersje generatorów arkuszy do nauki pisania

Udostępniamy nowe wersje wszystkich generatorów arkuszy do nauki pisania (pismo szkolne, pismo uproszczone, matematyczny elementarz, język rosyjski). Nowe wersje programów dostosowane są do najnowszych standardów internetowych i nie wymagają już wtyczki Flash Player w przeglądarce. W niedalekiej przyszłości nowych wersji doczekają się również pozostałe generatory.

Nowe generatory są bardzo podobne do poprzednich, jednak jest kilka zmian:

 • zakładka "Drukuj" została zastąpiona przez zakładkę "PDF". Można teraz generować przygotowane arkusze w formacie PDF i zapisywać je na swoim dysku. Arkusze PDF można drukować z poziomu programu Adobe Acrobat Reader.
 • wdrożona została nowa wersja czcionki pisma szkolnego, z ładniejszymi i bardziej dopracowanymi kształtami i połączeniami. Czionka ta dostępna jest w wersji ciągłej i kropkowanej, nie istnieje już wersja pogrubiona. Obecna czcionka ma grubość optymalną (pomiędzy poprzednią cienką i pogrubioną).
 • edytor tekstu został wzbogacony o możliwość cofania ostatnio wykonanych operacji (klawisz Ctrl Z).

Arkusze wykonane w starszych wersjach generatorów można wczytywać do bieżących programów, jednak mogą wystąpić drobne różnice w wyglądzie arkusza wynikające ze zmiany kroju czcionki (np. tekst może być lekko przesunięty, marginesy mogą być nieco inne, itp.). W razie konieczności można uruchomić starszy generator, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom". Zachęcamy jednak do korzystania z nowych wersji, gdyż tylko one będą dalej rozwijane.

17 listopada 2015 - Brzuszki w literach p i b

W generatorze arkuszy do matematyki wprowadziliśmy opcję (w zakładce "Treść arkusza"), która pozwala zdecydować, czy brzuszki w literach p i b mają być otwarte, czy zamknięte. Opcja ta była już wcześniej dostępna w generatorze arkuszy do nauki pisania.

31 marca 2015 - Nowy rodzaj liniatury - dwulinia

W generatorach arkuszy do języka polskiego (pismo szkolne) oraz rosyjskiego dodaliśmy możliwość wyboru drugiego rodzaju liniatury - klasycznej dwulinii. Można ją włączyć w sekcji "Liniatura", po czym ustawić wysokość wierszy, odstęp między wierszami oraz procentową wysokość pisma w stosunku do wysokości wiersza.

13 lutego 2015 - Nowe rodzaje grafów

Jedna z naszych użytkowniczek, pani Iwona, poprosiła nas o dodanie dwóch nowych rodzajów grafów do generatora arkuszy z grafami, co z chęcią zrealizowaliśmy :)

28 stycznia 2015 - Nowość w generatorze arkuszy z grafami

Na prośbę użytkowników dodaliśmy funkcję klonowania obiektów (grafów, liniatur, tekstów). Wystarczy, trzymająć wciśnięty klawisz Ctrl, przeciągnąć myszką istniejący na arkuszu graf lub inny obiekt. Zostanie on sklonowany i wstawiony w miejscu puszczenia przycisku myszy.

15 grudnia 2014 - Nowości w generatorach arkuszy do nauki pisania

 • wygodniejsza praca, dzięki większej przestrzeni roboczej programu (większy arkusz, większe okienko na wpisywanie tekstu)
 • czytelniejszy interfejs programu, dzięki rozmieszczeniu opcji na różnych zakładkach
 • przycisk lupki, pozwalający powiększyć podgląd arkusza
 • obrazek wczytuje się już wraz z treścią arkusza (jeśli zapisany arkusz go zawierał)
 • możliwość formatowania treści na poziomie słów (każde słowo może mieć niezależnie ustawiony kolor i rodzaj czcionki). W przypadku generatora z pismem uproszczonym, formatowanie może odbywać się nawet na poziomie pojedynczych liter wewnątrz słów.
 • w przypadku pisma szkolnego można zdecydować, czy brzuszki w literach p i b mają być otwarte, czy zamknięte
 • dodany został panel liter diakrytycznych (polskich i obcych) do generatora arkuszy w kratkę
 • możliwość wpisania ramki na wpisanie brakującej litery dostępna jest teraz również w generatorze z pismem uproszczonym
 • możliwość formatowania tytułu arkusza (rozmiar, wyrównanie, kolor, pogrubienie)
 • większa możliwość formatowania tekstów dodatkowych na górze i dole arkusza (kolor i pogrubienie)
 • możliwość zmiany grubości linii w liniaturze
 • większy zakres skalowania liniatury (wraz z treścią akrusza)
 • możliwość włączenia ramki wokół liniatury (w wybranym kolorze i grubości)
 • przed wydrukiem można zaznaczać, które elementy drukować, a które nie (tytuł, opisy, liniatura, ramka, treść, obrazek)

UWAGA 1: W nowych wersjach generatorów nie da się otworzyć arkuszy, zapisanych w starszych wersjach programu. Jeśli istnieje taka potrzeba, można uruchomić starszy generator, klikając w link "Uruchom starszą wersję", umieszczony na stronie startowej generatorów arkuszy, pod przyciskiem "Uruchom".
Zachęcamy jednak do korzystania z nowych wersji, gdyż tylko one będą dalej rozwijane.

UWAGA 2: W poprzednich wersjach generatorów do zmiany wielkości czcionki służyła opcja o nazwie "rozmiar czcionki". W nowych generatorach realizuje się to poprzez skalowanie liniatury (w zakładce "Liniatura").